Бозатаў районы аймағындағы ҳаяллар дәптерине киритилген ҳаял- қызлар менен ушырасып, олардың машқаласын үйренип шығыў бойынша кѳшпели қабыллаў өткерилди

Көшпели қабыллаўда Ўзбекстан Республикасы Олий Маслис сенаты баслығы Т.Нарбаеваныӊ Қарақалпақстанға болған сапары даўамында “Ҳаяллар дәптери” бойынша турмыс шараяты төмен болған ҳаяллардыӊ жағдайын жақсылаў бойынша белгилеп берген  тапсырмаларыныӊ орынланыўын тǝмийинлеў бойынша район ҳǝкиминиӊ орынбасары, Мǝҳǝлле ҳǝм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы И.Палыбекова, Бозатаў районы прокуроры Н.Сапаров, Жынаят ислери бойынша Бозатаў районлық суды баслығы З.Байымбетова ҳǝм Бǝнтликке көмеклесиў орайы директоры Б.Жаӊабаевлар қатнасында дүзилген исши топар ағзалары тǝрепинен район аймағындағы мǝкан ҳǝм аўыл пуқаралар жыйынларында жасаўшы, ҳаяллар  дǝптерине киритлиген машқаласы бар ҳаял-қызлардыӊ мүрǝжатлары қабыл етилип, ҳǝр тǝреплеме үйренилип шығылды.

Атап айтқанда, қабыллаўда бǝнтлик мǝселеси бойынша мүрǝжат еткен Генжеева Наргиза, Даўленова Гулнара, Тайырова Эленора, Бекимбетова Алима, Ешимбетова Орынхан, Жолдасбаева Дилбархан, Толыбаева Женисгул, Худайбергенова Замира, Худайбергенова Асиялар, Худайбергенова Айша, Айтекеева Улбосынлар жумыс пенен тәмийинленди.

Ал, Ондасова Гулхатиша болса, 18 жасқа толғанлыгы себепли пуқаралық паспортын  алыў мәселесинде ушырасып атырған машқалаларын шешиўде ǝмелий жǝрдем сорап мурәжат етип, қǝўендерлердиӊ көмегинде мүрǝжат ийесиниӊ машқаласы унамлы шешим тапты ҳǝм сол ўақыттыӊ өзинде жаӊа үлгидеги пуқаралық паспортын алыў ушын оныӊ ҳүжжетлерин рǝсмийлестириў жумыслары тийисли тараў ўǝкиллери тǝрипен  баслап жиберилди.