2020-жыл даўамында Бозатаў районы ҳəкимлигине юридикалық ҳəм физикалық шахслар тəрепинен жəми 926 аўызеки ҳəм жазба түрдеги мүрəжатлар дизимге алынған болып, соннан 145 мүрəжат тиккелей район ҳəкими тəрепинен қабыл етилген.