Суд ҳәкимияты тараўында коррупция жағдайлары тереӊ үйренилмекте

Мәмлекетимизде судьялардыӊ шын мәнидеги ғәрезсизлигин тәмийнлеў тәжрийбели кадрларды таӊлаў судьялық кәсибине таярлаў ҳәм тайынлаў тараўын реформалаў сондай-ақ пуқаралардың әдил судлаўға болған исенимин асырыў бойынша бир қанша ислер алып барылмақта.

Соның менен бирге, суд тараўына жетерли билим ҳәм өмирлик тәжрийбеге ийе болған мүнәсип кадрларды таӊлаў ҳәм лаўазымға тайынлаў ҳәмде суд ҳәкимияты тараўында коррупция жағдайларын келтирип шығарыўшы себеп ҳәм шараятларды терең үйрениў ҳәм анализ қылыў, коррупцияға қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў тараўын нәтийжели жолға қойыў талап етилмекте.

         Суд тараўына тәжирийбели ҳәм ҳадал пәк кадрлар менен толтырыў суд органларының искерлигинде ашыклық ҳәм ашкаралылықты тәмийинлеў пуқаралар ҳәм исбилерменлик субъектлариның суд ҳәкимиятына болған исенимин және де асырыў, сондай- ак, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 27-майдағы ПФ-5729-санлы Пәрманы менен тастыйқланғaн 2020-2021- жылларда коррупцияға қарсы гүресиў Мәмлекетлик дәстури орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде бирнеше бәнтлерден ибарат ис-илажлар белгиленип алынды.

         Пәрманда нәзерде тутылғaн жаңа имканиятлар суд тергеў искерлигинде шахстың ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў кепилликлерин және де күшейтириўи иләжлери әмелге асырылады.

 

З.Байымбетова,

Жынаят ислери бойынша

Бозатаў районы суды баслығы