Ҳакимлик жаңалықлары

Mǝмлекет хызметшилери менен ушырасыў өткерилди


Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2019-жыл 3-октябрдеги “Ўзбекистан Республикасында кадрлар сиясаты ҳǝм мǝмлекет пуқаралық хызмети системасын түптен жетилистириў ис-илǝжлары ҳаққында” ПП-5843-санлы Пǝрманныӊ орынланыўын тǝмийинлеў мақсетинде кесте тийкарында Бозатаў районында мǝмлекет пуқаралық хызметинде жумыс алып барып атырған мǝмлекет хызметшилери менен ушырасыў өткерилди. Ушырасыў даўамында жасларға мǝмлекет пуқаралық хызмети түсинигиниӊ мазмун-мǝниси, Мǝмлекет хызметин раўажландырыў…

Коррупция долзарб ва глобал муаммолардан бири


Жиноят ишлари бўйича Бўзатов туман судининг раиси З.Байымбетова иштирокида Бўзатов тумани Көксуў овул фуқаролар йиғинида, ҳудуд аҳолиси билан учрашуб ўтказилди. У ўз маърузасида Коррупция – мансаб мавқеидан шахсий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса эканлигини, аксарият ҳолларда коррупция деганда давлат амалдорлари томонидан шахсий манфаатларни кўзлаб, бойлик орттириш мақсадида фуқаролардан…

(Қарақалпақша) 📣Жас исбилерменлер ушын 200 түрдеги бизнес ис-режелер


Хизмат кўрсатиш соҳаси Гузаллик салонини ташкиллаштириш Ушбу тадбиркорлик фаолиятини ташкиллаштиришда жой танлаш асосий факторлардан бири хисобланади. Марказий кучалар буйлари, туй маросимлари утказиладиган уринлар ва ўқув муассасаларига яқин жойлардан бино танлаш яхши самара беради. Гузаллик салони ташкиллаштириш учун жуда катта бино талаб қилинмайди. Ихчам ва кичкина хоналарда узингиз билан 2-3 аёлларнинг…

2021 йил 15 январь “YouTube” ижтимоий тармоғи орқоли берилган мурожоатида кўтарилган муоммалари бўйича расмий маълумот


2020 йил 19 июль Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат маслаҳатчиси ўринбосори А.А.Усманов томониданҚорақалпоғистон Республикаси Кегейли ва Бўзатов туманларида  ўтказилган оммовий сайёр қабули куни мурожаат бўйича Ж.Нуржановга етарли даражада тушунтириш берилган, ундан ташқари Қорақалпоғистон Республикасидаги4 та сектор раҳбарлари  томонидан туманларора сайёр қабулларда бу муражоати кўриб чиқилиб тушунтириш ишлари олиб борилган. «Жаҳан»чорвачиликфермер хўжалигининг…


Район турғынлары дыққатына! Бозатаў районы Мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкерлери 2021-жылдың биринши ярым жыллығында аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларында көшпели түрде хызметкерлер көрсетиў бойынша графигин нәзериңизге усынады. Бозатаў районы ҳәкимлигиниң Мәлимлеме хызмети @bozataw_uz

ЖЫЛДЫӉ ЕӉ ЖАҚСЫЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ


Қарақалпақстан Республикасы Жаслар орай мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Футбол Ассоциациясының 2020-жыл жуўмағы бойынша, жылдың ең жақсыларын анықлаў бойынша илаж болып өтти. Тәдбирге Дене-тарбия ҳәм спорт министри орынбасары Кахраман Реймов қатнасты ҳәм ашып берди. Жыл жыўмағы бойынша Жылдың ең жақсы «Халал ойыны ушын» номинациясын Бозатаў районы ийеледи. Бозатау районы балалар-өспиримлер спорт…

Бозатаў районы аймағындағы ҳаяллар дәптерине киритилген ҳаял- қызлар менен ушырасып, олардың машқаласын үйренип шығыў бойынша кѳшпели қабыллаў өткерилди


Көшпели қабыллаўда Ўзбекстан Республикасы Олий Маслис сенаты баслығы Т.Нарбаеваныӊ Қарақалпақстанға болған сапары даўамында “Ҳаяллар дәптери” бойынша турмыс шараяты төмен болған ҳаяллардыӊ жағдайын жақсылаў бойынша белгилеп берген  тапсырмаларыныӊ орынланыўын тǝмийинлеў бойынша район ҳǝкиминиӊ орынбасары, Мǝҳǝлле ҳǝм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы И.Палыбекова, Бозатаў районы прокуроры Н.Сапаров, Жынаят ислери бойынша Бозатаў районлық суды…

(Қарақалпақша) МҮДДЕТИ ƟТКЕН ГҮЎАЛЫҚ РƏСМИЙЛЕСТИРИЛДИ


Бозатаў районы ПҲАЖ бөлими тәрепинен белгиленген ўазыйпалары тийкарында нәтийжели жумыслар алып барылмақта. Атап айтқанда, түрли турмыслық себеплер ақыбетинде өз ўақтында перзентине туўылғанлық ҳаққындағы гүўалығын рәсмийлестире алмаған Көксуў аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы пуқара Ж.Г ның 2018-жылда туўылған қызы Н.Ж ға усы бөлим тәрепинен туўылғанлық ҳаққындағы гүўалық рәсмийлестирилип берилди. Бозатаў районы ҳәкимлигиниң…

Суд ҳәкимияты тараўында коррупция жағдайлары тереӊ үйренилмекте


Мәмлекетимизде судьялардыӊ шын мәнидеги ғәрезсизлигин тәмийнлеў тәжрийбели кадрларды таӊлаў судьялық кәсибине таярлаў ҳәм тайынлаў тараўын реформалаў сондай-ақ пуқаралардың әдил судлаўға болған исенимин асырыў бойынша бир қанша ислер алып барылмақта. Соның менен бирге, суд тараўына жетерли билим ҳәм өмирлик тәжрийбеге ийе болған мүнәсип кадрларды таӊлаў ҳәм лаўазымға тайынлаў ҳәмде суд ҳәкимияты…

Бозатаўлы Абдирасул «Online typing english competition» таңлаўында бронза медалын жеңип алды


2020-жылдың 26-27-апрел күнлери ELPC шөлкеми тәрепинен 1-11-класс оқыўшылары арасында өткерилген ОТЕС (online typing english competition) өткерилген еди. Оған Қарақалпақстан Республикасы Бозатаў районынан 3-санлы мектептиң 8-класс оқыўшысы Абдирасул Уббиниязов қатнасып, бронза медалы менен сыйлықланды. 2021-жылда Абдирасул ушын әўметли басланды. Өйткени, ол жақында Ташкент қаласында өткерилген «National spelling Bee Lexical skills competition»…